Zorientujte sa v úrazovom poistení: Kedy sa oplatí?

Úrazové poistenie nie je vhodné len pre aktívnych ľudí, ktorí denne behajú po horách alebo jazdia na skateboarde. Zlomiť nohu si môže ktokoľvek a kedykoľvek. Na čo je teda taká úrazová poistka dobrá, kedy sa ju oplatí uzavrieť a čo si dať poistiť?

Nešťastie chodí po ľuďoch

Aj základné zdravotné poistenie vám u nás zabezpečí, že lekárske ošetrenie nemusíte platiť. Nemusí však pokrývať dobu potrebnú na liečenie a už vôbec nie trvalé následky. Úrazové poistenie ponúka väčšina poisťovní. Pritom niektoré ho ponúkajú ako samostatný produkt, v prípade iných je súčasťou životného poistenia. Ak si vybavíte cestovné poistenie, úrazová poistka býva jeho súčasťou. No len v čase, kedy budete v zahraničí.

Uvažujete o úrazovom poistení? Toto vezmite v úvahu:

  • Prečo si chcete uzavrieť úrazové poistenie?
  • Aké riziká dané poistenie kryje?
  • Aký je rozsah poistného krytia?
  • Koľko chcete do poistky investovať?

Pri porovnávaní rôznych ponúk si vždy dôkladne prečítajte poistné podmienky, aby vás v prípade nehody nečakali navyše aj ďalšie nepríjemné prekvapenia. V štandardných základných balíčkoch zvyčajne nájdete krytie rizík pri trvalých následkoch alebo smrti v dôsledku úrazu, hospitalizácie a nutnej rekonvalescencii. Okrem toho niektoré poisťovne majú v ponuke pripoistenie v prípade závažného ochorenia, práceneschopnosti, chirurgického zákroku a podobne.

Zorientujte sa v úrazovom poistení: Kedy sa oplatí?

Všetko je v tabuľkách

Čiastka dohodnutá v poistnej zmluve je maximálnou sumou, ktorú vám poisťovňa môže vyplatiť. V realite však dostanete len istý podiel. Poistné plnenie sa vyjadruje percentami, ktorými poisťovňa istý úraz hodnotí. Ak ste napríklad pravák, poistné plnenie bude v prípade ľavej ruky nižšie ako pravej. Percentuálne ohodnotenie úrazov nájdete ukryté v tabuľkách. Tie by mali byť súčasťou poistnej zmluvy, no poisťovne ich zvyknú mať uvedené aj na svojich webových stránkach.