Program Hapinnes Manager, ktorého autorkou je Lýdia Sirotová, zakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti Happy Company, je najmä o tom, ako sa starať o kvalitu života – a to nielen pracovného ale aj osobného.

Tento celostný program sa skladá z niekoľkých modulov, počas ktorých sa v dôvernej atmosfére stretávajú ľudia – manažéri, ktorí pracujú na sebe aby tak mohli odovzdávať získané poznatky aj ďalej. O programe sme hovorili so zakladateľkou Lýdiou Sirotovou.

Program Hapinnes Manager sa skladá z niekoľkých modulov. Aké je hlavné posolstvo alebo hlavný cieľ toho, čo si má účastník odniesť?
Hlavným posolstvom programu Happiness Manager je to, že ľudia žijú a pracujú oveľa lepšie vtedy, keď sa poznajú. Keď poznajú svoje hodnoty, čo je pre nich v živote najviac dôležité, čo im dáva, čo im berie energiu, kedy cítia zmysel svojho života aj práce. A keď už tieto znalosti máme, potrebujeme vedieť aj to, ako ich prakticky žiť v bežnom živote. Toto sú teda základné kamene, na ktorých stojí program Happiness Manager – seba-poznanie a seba-vedenie. Len vtedy, keď vieme úspešne viesť samých seba, vieme viesť aj druhých.

Komu primárne je určený tento program?
Keď sme program pripravovali, sami pre seba sme si definovali Happiness Managera nie ako pracovnú funkciu, ale ako človeka, ktorý má odborné aj ľudské predpoklady na to, aby ľudí viedol a inšpiroval. Zároveň má na nich pozitívny neformálny vplyv – ľudia za ním idú, lebo mu dôverujú. Keď títo ľudia začnú na sebe pracovať a posunú sa na vyššiu úroveň, automaticky so sebou ťahajú aj ďalších. Pre takýchto ľudí sme program otvorili, pretože práve u nich vnímame najväčší potenciál pozitívnych zmien pre firmu aj spoločnosť ako celok.

Sledujete účastníkov od samého začiatku. Máme za sebou niekoľko modulov. Čo najpodstatnejšie na nich sledujete?
Celý program je vyskladaný tak, aby na seba jednotlivé témy nadväzovali, ponúkli osobný aj pracovný pohľad a zároveň nechali priestor, ktorý každý osobne vyplní svojimi vlastnými skúsenosťami a inšpiráciou. Čo sa však nikdy dopredu nedá naplánovať, je to, aká skupina ľudí sa stretne a akú atmosféru vytvorí. To, čo vnímame najsilnejšie, je veľká dôvera a otvorenosť ľudí. Vytvoril sa tu bezpečný priestor, v ktorom môže byť každý sám sebou. Čo mi najviac rezonuje na všetkých už teraz, je ich väčšia uvoľnenosť. Na formálnych školeniach sú ľudia väčšinou stiahnutí, zviazaní, viac „v hlave“ a tu je to veľmi uvoľnené, spontánne, autentické, živé.

Pripravujete ďalší ročník Happiness Managera. Prečo by sa ľudia mali zúčastniť?
Stále viac vnímame tendenciu firiem vytvoriť pre svojich ľudí zdravšiu a ľudskejšiu firemnú kultúru. Takúto firemnú kultúru môžu vytvárať iba ľudia, ktorí sami chcú pracovať na tom, aby prostredie, v ktorom pracujú, bolo šťastné. Happiness Manager môže byť osoba, ktorá tomu celému vytvára podmienky. Pozná a používa nástroje pre celostný rozvoj osobného a pracovného života a inšpiruje druhých, ako môžu robiť to isté. V programe zároveň vnímame ako veľmi prínosný pohľad skupiny, ktorý tu človek v bezpečnej miere dostáva. Ľudia si dávajú navzájom spätnú väzbu, experimentujú, spoznávajú seba aj ostatných a majú tak šancu uvidieť cenné „zrkadlo“, do ktorého sa v bežnom živote väčšinou nemáme čas pozerať.
Sebaspoznanie účastníci prenesú aj do svojho pracovného prostredia.
Ako sme sa rozprávali, Happiness Manager nie je ani tak pracovná funkcia, ako vnútorné nastavenie človeka, ktorý robí niečo preto, aby prostredie okolo neho bolo zdravšie a ľudskejšie. Účastníci programu nedostanú žiadny „výučný list Happiness Managera“, ale nástroje pre celostný rozvoj, ktorými môžu transformovať svoj život aj prácu tak, ako im to bude dávať zmysel. Napríklad, keď sa vieme starať o svoju vlastnú energiu, vieme k tomu viesť aj svojich ľudí – miesto školenia timemanagementu si môžeme urobiť energetický audit. Ľudia tak miesto ďalšej efektívnej techniky, ako robiť viac, spoznajú, ako robiť kvalitnejšie. Alebo sa naučia používať zvedavé otázky, ktoré smerujú ich pozornosť na riešenie, miesto na problém. Už sme sa stretli aj s tým, že sú ľudia, ktorí sa označujú ako Happiness Manageri a ide väčšinou o organizátorov temabuildingov, či narodeninových osláv. O tom to nie je. A zároveň veľa ľudí toto označenie nemá, ale tá kvalita ich pôsobenia tam je.

Takýto človek by mal mať silnú emocionálnu inteligenciu.
Z hľadiska štatistík, je v otázke vedenia ľudí emocionálna inteligencia minimálne rovnako dôležitá, ako racionálne myslenie. Manažér môže mať akokoľvek dobrú víziu, keď ju nevie odkomunikovať a nadchnúť pre ňu ľudí, zlyhá. V programe sa učíme komunikovať viac otvorene, autenticky, byť jednoducho ľudskí – to znamená byť niekedy aj nepríjemní, cítiť sa zle, demotivovane – a je to tak v poriadku. Už Jung položil tú základnú otázku – chcete byť dobrí alebo celí? Keď si dovolíme byť celí, aj s tým nepríjemným, čo to často prináša, potom tento priestor vieme dať aj druhým ľuďom. To vedie ku kvalitnejším vzťahom, menšiemu tlaku, väčšej otvorenosti, tolerancii voči chybám, a teda väčšiemu priestoru pre kreativitu. Z tohto celého následne profituje celá firma. Andrea Hinková – Tarová