Vo svete žije takmer 47 miliónov ľudí s rôznymi formami demencií. Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba, ktorá tvorí takmer polovicu demencií.

Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie sa počet pacientov každých dvadsať rokov zdvojnásobí a v roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov až na 131,5 miliónov. Jedným z dôvodov je aj zvyšujúci sa vek populácie. Na Slovensku neexistujú presné štatistiky o počte pacientov, ale odhaduje sa, že Alzheimerovou chorobou trpí takmer 60 000 pacientov, o ktorých sa stará približne 150 000 opatrovateľov. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet pacientov až trojnásobne na 180 000.

Ochorenie plné mýtov

„Napriek tomu, že ide o pomerne rozšírené ochorenie, s fungovaním nášho mozgu sa stále spája veľa mýtov, ktoré sa snažíme dať na pravú mieru,“ hovorí PaedDr. Mária Čunderlíková podpredsedníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. „Nie je pravda, že zabúdanie je vo vyššom veku normálne. Veľa seniorov je aktívnych a má bystrú myseľ. Dôvodom je nielen genetika, ale aj zdravý životný štýl, primeraná fyzická a mentálna aktivita, zdravá vyvážená strava a dostatok sociálnych kontaktov, ktoré pomáhajú udržiavať mozog v dobrej kondícii.“

Dôležitá diagnostika

„Pre správne fungovanie mozgu je veľmi dôležité pravidelne ho zaťažovať, trénovať, ale na druhej strane nepreťažovať. Tréning pamäti nám pomáha vytvárať nové spojenia medzi neurónmi,“ hovorí doc. MUDr. Michal Minár, PhD., neurológ.  Tvrdí tiež, že mnohí pacienti si na začiatku ochorenia problémy nepripúšťajú alebo trpia pocitmi hanby. Veľké množstvo pacientov nie je vôbec alebo je nesprávne diagnostikovaných. Preto je veľmi dôležité, aby ľudia poznali prvé prejavy demencií a išli so svojím podozrením k lekárovi. Väčšina chorých prežije najdlhšie obdobie ochorenia vo svojej rodine, pre ktorú to znamená veľkú záťaž. „Opatrovatelia veľakrát nevedia, ako sa majú správne o pacienta starať, potrebujú poradiť ako majú správne reagovať a uľahčiť situáciu nielen sebe, ale aj pacientovi. Práve preto vznikli publikácie Demencia a zmyslové poruchy, Zaostrené na Alzheimerovu chorobu a Aktívne proti Alzheimerovej chorobe, ktoré im pomôžu zvládnuť čo najlepšie starostlivosť o pacienta. Ochorenie sa síce nedá vyliečiť, ale ak sa správne spojí farmakologická liečba a kognitívny tréning je predpoklad, že pacient prežije kvalitnejší život, “ dodáva PaedDr. Mária Čunderlíková.

Čo by ste mali vedieť o Alzheimerovej chorobe?
Alzheimerova choroba je progresívne degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje poruchou kognitívnych funkcií s postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa a úsudku. Kognitívne funkcie sú myšlienkové procesy, ktoré nám umožňujú spoznávať, pamätať si, učiť sa, prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam prostredia. Sú to vnímanie, pamäť, koncentrácia, rýchlosť myslenia, porozumenie informáciám ale aj schopnosť riešiť problémy, plánovanie a úsudok. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Prvýkrát ju identifikoval v roku 1907 nemecký lekár Alojz Alzheimer, po ktorom dostala meno. Prejavy Alzheimerovej choroby môžu byť rôzne a prvé príznaky choroby sa mnohokrát pripisujú starnutiu, stresu alebo depresii. Starší človek sa začína povahovo meniť, prestáva sa zaujímať o svoju prácu a koníčky a často sa opakuje. Ochorenie môže spustiť úraz, chirurgický zákrok alebo aj pobyt v nemocnici.
Čo by ste si mali všímať?
Porucha pamäti je základným a väčšinou prvým príznakom ochorenia. Reč a úsudok bývajú postihnuté neskôr. Pamäťové poruchy sa prejavujú ľahkou stratou schopnosti spomenúť si na nedávne udalosti alebo skutočnosti či schopnosti šoférovať auto. Neskôr sa k nim pridružia zmeny osobnosti a pokles kognitívnych funkcií, schudobnie abstraktné myslenie i schopnosť racionálne uvažovať. Človek zlyháva v posudzovaní a riešení jednoduchých úloh. Špecifickým prvkom je zmena osobnosti – apatia, strata záujmu o okolie, o iných a izolácia. Človek s demenciou často trpí depresiou a poruchami spánku. V strednej fáze ochorenia človek prestáva chápať nové informácie, nezriedka sa stratí, a to i v známom prostredí. Má porušenú dlhodobú pamäť, je ohrozený pádmi, potrebuje pomoc pri bežných činnostiach. Neskôr sa pridajú zmeny v správaní i úplná časopriestorová dezorientácia. V pokročilom štádiu Alzheimerovej choroby pacient prestáva chodiť, vykonávať bežné činnosti, môže mať problémy s inkontinenciou. Krátkodobá a dlhodobá pamäť sa úplne stratia, môže sa pridružiť problém s prehĺtaním. Ľudia s týmto ochorením žijú po jeho diagnostikovaní od dvoch do dvadsať rokov, v priemere najčastejšie od osem do desať rokov.

10 varovných príznakov Alzheimerovej choroby

 • Zhoršovanie najmä krátkodobej, ale aj dlhodobej pamäti
 • Ťažkosti s vykonávaním predtým známych činností
 • Ťažkosti s rečou
 • Dezorientácia v čase a priestore
 • Zhoršený úsudok
 • Problémy s abstraktným myslením
 • Nesprávne umiestňovanie predmetov
 • Zmeny nálady a správania
 • Zmeny osobnosti – poruchy nálady, psychotické symptómy, bludy, halucinácie, poruchy spánkového rytmu,
 • Strata iniciatívy
 • Zmeny hmotnosti, najmä chudnutie, ubúdanie svalovej hmoty, poruchy kontinencie

Tipy pre správne fungovanie mozgu

 • Buďte fyzicky aktívni a pravidelne cvičte
 • Čím viac sme mentálne aktívni a trénujeme svoj mozog, tým bohatšiu sieť spojení medzi neurónmi vytvárame a vytvárate si kognitívnu rezervu, ktorá v prípade ochorenia mozgu zabezpečí, že sa prejaví neskôr
 • Jedzte zdravú a bohatú stravu na omega 3 mastné kyseliny a stredomorskú stravu
 • Dbajte na zdravie svojho srdca a ciev, dbajte na zníženie tlaku a cholesterolu (vaskulárne faktory zvyšujú riziko demencie nezávisle od rizika cievnej mozgovej príhody)
 • Buďte medzi ľuďmi a stretávajte sa s priateľmi
 • Myslite pozitívne a nestresujte sa

Dôležité čísla

 • vo svete žije takmer 47 miliónov ľudí s rôznymi formami demencií
 • najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba, ktorá tvorí takmer polovicu demencií
 • každých 20 rokov sa počet pacientov zdvojnásobí
 • v roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov až na 131,5 miliónov
 • na Slovensku sa odhaduje, že Alzheimerovou chorobou trpí 60 000 pacientov
 • stará sa o nich približne 150 000 opatrovateľov
 • predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet pacientov až na 180 000
 • demencia sa vyskytuje u každého 20. človeka nad 65 rokov
 • po 80. roku života je to každý piaty človek
 • náklady na liečbu a starostlivosť sú 141 miliárd eur ročne
 • 21 tisíc eur na 1 pacienta na rok (Hort, 2011) Spracovala AHT