Tradičné kresťanské sviatky Veľkej noci majú pôvod v židovskom Pesach, tiež sú spojené s pohanskými rituálami – s vítaním jari a so zabezpečením úrody.

Veľká noc je pre kresťanov oslavou vzkriesenia Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Ide o pohyblivý sviatok, ktorému každý rok prislúcha iný dátum. Oslavuje sa vždy prvú nedeľu po prvom splne mesiaca od jarnej rovnodennosti. Termín preto môže padnúť na obdobie od druhej polovice marca až do konca apríla.

Sviatok jari, ako sa tiež Veľká noc nazýva, je vždy spojený s ozdobovaním príbytkov a je sprevádzaný niekoľkými symbolmi. K najvýznamnejším patria baranček – ako symbol nevinnosti a boja so zlom a tiež korbáč, ktorým sa bijú na veľkonočný pondelok dievčatá, aby boli zdravé, plodné a šťastné. V kresťanskej metodike je to aj pripomenutie bičovania Ježiša Krista.

Viete si predstaviť Veľkú noc bez vajíčok – ako symbolu nového života? Vajce reprezentuje zárodok, životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť a vďaka škrupine aj pocit bezpečia. Už od útleho detstva maľujeme spolu s deťmi vajíčka rôznymi farbami, pričom každá symbolizuje niečo iné. Červená lásku, zelená prírodu a žltá slnko. Príjemné veľkonočné sviatky!