Lucia Komiňáková je jednou z účastníčok celistvého kurzu Happiness Manager. Čo jej tento program priniesol a ako ho využije vo svojom osobnom živote a v práci?

S akými očakávaniami si išla do programu a čo ťa príjemne prekvapilo?
Koncept Hapiness Managera ma zaujal už pred niekoľkými rokmi, keď mi dali v práci kolegovia vyrobiť vizitku s rolou Director of Hapiness. Začala som sa o túto tému viac zaujímať a viac vnímať svet v práci a ľudí v ňom. Za mojim prihlásením bola zvedavosť a záujem o témy ako šťastie v práci, vnímanie človeka v práci nielen ako pracovný nástroj, ale viac komplexne – a použijem IT slang – teda so všetkými “features” a “bugmi”. Príjemne ma prekvapilo, akým inšpiratívnym spôsobom je program vedený a akých skvelých ľudí som spoznala. A navyše, nie je to školenie, kde by bolo hlavným obsahom osem najefektívnejších spôsobov ako dosiahnuť tri najproduktívnejšie úrovne a desať najzaručenejších zdrojov – šťastia. Lebo takto to v takej komplexnej téme nefunguje.

Čo ti program dal?
Bolo fajn stretnúť sa v skupine ľudí, ktorí sú/chcú byť “rozsievači” šťastia v práci. Každý z nás nad tým premýšľa, robí to, svojim sebe prirodzeným a odlišným spôsobom, ale ideme rovnakým smerom. Ako byť Hapiness Managerom v prostredí, v ktorom pracujeme? Ako byť pre seba a pre iných tým človekom, ktorý dokáže vidieť svet vo všetkých farbách, a to v časoch priaznivých, aj náročnejších? Ako byť motivovaný a následne vedieť motivovať aj iných? Ako byť sviečkou a udržať si plameň, aby sme na miestach, kde pracujeme mohli rozdávať svetlo a teplo? Myslím, že koncept “poľudšťovania” firiem a vytváranie firemného prostredia, kde sa ľudia môžu cítiť ako ľudia a nie ako stroje, je dôležité pre človeka-jednotlivca, a rovnako aj pre firmu. V takej spoločnosti ide všetko ľahšie a rýchlejšie a stáva sa konkurencieschopnejšou a lákavejšou aj na trhu. V konečnom dôsledku to môže mať vplyv aj na celú spoločnosť, lebo spokojný človek v práci je šťastnejší aj v súkromí a šťastnejšie rodiny tvoria šťastnejšiu spoločnosť a naopak.

Tento program je najmä o sebaspoznaní. Využiješ toto sebaspoznanie nielen v osobnom živote, ale aj v práci?
Pre mňa je to program o sebaspoznávaní a sebauvedomovaní sa, a aj o poznaní čara odlišnosti. Niečo príjemné, čo sa nedá naplánovať je aj to, aká skupina vznikne a či sa vytvorí atmosféra dôvery a bezpečia. To sa v našej skupine stalo a mňa vždy fascinuje, akí rôzni a úžasní vedia byť ľudia vo svojej autenticite, ak si dovolia ju prejaviť a naučia sa ju odhaľovať. To je aj jeden z dôležitých bodov programu Hapiness Manager, okolo čoho sa točí veľa tém. Vnášanie vedomého prístupu do témy šťastia, či už toho svojho, ale aj smerom do nášho okolia je niečo, čo je prospešné pre nás, ale aj pre svet, kde pracujeme, žijeme, sme. A veľká vďaka patrí tímu Hapiness programu a obdiv a vďaka Lydke, ktorá celý program veľmi vnímavo a citlivo viedla s talentom zastaviť sa pri téme, myšlienke, ktorá viac zarezonovala, a zároveň v ten správny moment témy posúvať ďalej.

Keď vás program Happiness Manager zaujal, napíšte nám na kontakt@happycompany.sk a radi vám pošleme viac informácií. Andrea Hinková – Tarová