Aktuálne sa neustále zvyšujú počty nakazených koronavírusom a nadchádzajúce obdobie bude v našich nemocniciach s prichádzajúcimi nápormi pacientov oveľa náročnejšie.

Preto sa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. rozhodla venovať 10 univerzitným a fakultným nemocniciam na Slovensku dokopy 200 tisíc eur, ktoré poslúžia na nákup potrebného vybavenia, prístrojov a na prípadné dobudovanie infraštruktúry v súvislosti s pandémiou COVID-19.

 

O tom, prečo sa TIPOS rozhodol podporiť slovenské nemocnice, hovorí Marek Kaňka, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TIPOS: „Vnímame to ako naše poslanie. V tomto, pre všetkých ťažkom období, si uvedomujeme, že je nevyhnutné podávať pomocnú ruku tam, kde je to najnutnejšie a kde bude mať naša pomoc dosah na čo najviac ľudských životov. Zároveň chceme vhodným spôsobom podporiť hrdinov, ktorí dennodenne tieto životy zachraňujú.“

Každá podporená nemocnica vyšpecifikovala, ako finančnú podporu využije tak, aby pokryli momentálne najviac potrebné a nevyhnuté náklady. Je v najvyššom záujme, aby mali nemocnice tieto zdroje k dispozícii čo najskôr a mohli ich použiť prakticky okamžite. Cieľom je, aby sa testovanie pacientov zrýchlilo, zefektívnilo a aby bola pre pacientov zabezpečená adekvátna starostlivosť.

„Môžem Vás uistiť, že naši lekári a celý zdravotnícky personál vynakladajú maximálne úsilie na záchranu pacientov s potvrdeným COVID-19. Cena ľudského života má nevyčísliteľnú hodnotu, čo si spoločnosť v tejto chvíli uvedomuje ešte viac. Preto si veľmi vážime, že aj Vy a vaša spoločnosť cíti zodpovednosť a predovšetkým má ambíciu pomáhať,“ za Univerzitnú nemocnicu Bratislava poďakoval námestník pre zdravotnú starostlivosť v Nemocnici akad. L. Dérera, MUDr. Alexander Mayer.

Ďalšou formou pomoci je aj mobilizácia zamestnancov TIPOSu, ktorí prejavili záujem a vôľu pomôcť aj vo svojom voľnom čase ako dobrovoľníci. „Som im za to veľmi vďačný. Túto aktivitu osobne podporím svojim zapojením aj ja a moji kolegovia z predstavenstva. V týchto časoch si jednoducho musíme pomáhať. Každý v rámci svojich možností. Spoločne však vieme dosiahnuť naozaj veľa,“ dodal Kaňka.

 Finančná pomoc bude prerozdelená týmto nemocniciam na nasledovné účely:

  • UN Bratislava: dobudovanie mobilných odberových miest a doplnenie prístrojov a materiálno-technického vybavenia na samotnú diagnostiku
  • D.Roosevelta Banská Bystrica: mobilné plazmové dezinfekcie vzduchu
  • UNLP Košice: prístroj na aerosólovú dezinfekciu, prenosný ultrazvuk a doplnenie vybavenia
  • FN Nitra: výpočtová technika a čítačka kódov na spracovanie vzoriek
  • FNsP Nové Zámky: uzavreté germicídne žiariče, termokamera na snímanie teploty a prístroj na aerosólovú dezinfekciu
  • FNsP J.A. Reimana Prešov: nákup detekčných brán s meraním teploty, ochrana zamestnancov
  • FN Trenčín: antigénové testy, ochranné prostriedky
  • FN Trnava: infúzna technika súvisiaca s COVID-19 a terminál s termočipom na meranie teploty
  • FNsP Žilina: termokamery na meranie teploty, nádoby na dezinfekciu
  • UN Martin: Flat panel detektora RTG žiarenia k prenosnému RTG prístroju, ktorý výrazne prispeje k lepšej, bezpečnejšej a rýchlejšej diagnostike pracientov s COVID-19

www.tipos.sk