Ples v opere povestným úderom na gong oficiálne otvorili dve výnimočné športovkyne – slovenská zjazdová lyžiarka, najúspešnejšia slovenská paralympionička v histórii samostatného Slovenska Henrieta Farkašová a jej dlhoročná navádzačka Natália Šubrtová, s ktorou spolupracuje už dvanástu sezónu.

 

Vynikajúce športovkyne dokazujú, že práve spolupatričnosť a vzájomná podpora vedie ku skvelým výsledkom. Prekonávajú predsudky aj vlastné hranice a sú veľkou inšpiráciou nielen pre deti so zdravotným znevýhodnením. Práve na problematiku inkluzívneho vzdelávania dnes upozornili symbolickým úderom na gong, ktorým zahájili 20. ročník dobročinného Plesu v opere.

„20. dobročinný Ples v opere symbolicky otvoria úderom na gong výnimočne dve osoby. Dve osoby, ktoré tvoria nerozlučný tandem, ktorý je postavený na podpore, všímavosti, vzájomnej dôvere, na viere, že ľudská blízkosť prekoná všetko. V ich prípade je to tiež láska k športu, ktorá ich spojila a dáva im energiu víťaziť. Dovoľte mi, aby som medzi nami privítal dámu, ktorá získala ocenenie najlepšia paralympijská športovkyňa roka na svete a zároveň najúspešnejšia paralympijská športovkyňa histórie samostatného Slovenska – Henrietu Farkašovú a jej neodmysliteľnú oporu, navádzačku, Natáliu Šubrtovú,“ uviedol osobnosti, ktoré otvorili novú plesovú sezónu Pavol Lančarič, zástupca hostiteľa dobročinného Plesu v opere, spoločnosti Orange Slovensko a člen Čestného plesového výboru.

„Veľmi som sa potešila, aj keď v prvom momente som ostala mierne zaskočená. Cítim sa byť veľmi poctená touto milou povinnosťou – otvárať gongom dobročinný Ples v opere. Mala som veľmi príjemné a pozitívne pocity,“ hovorí Henrieta Farkašová, ktorá nesmierne oceňuje pomoc dobročinného Plesu v opere práve v oblasti inkluzívneho vzdelávania. „Je veľmi dobré, že sa v súčasnosti rieši inkluzívne vzdelávanie. Ja som toto šťastie nemala hlavne v detskom období, keď som chodila na základnú školu. Ako dieťa so zdravotným znevýhodnením som chodila do základnej školy pre zdravé deti. Stretávala som sa v nej s problémom odmietnutia a neprijatia mňa a môjho postihnutia. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby spoločnosť vedela prijať aj ľudí so zdravotným znevýhodnením a aj deti vedeli akceptovať iných a podporovať ich. Je veľmi dôležité nevnímať tú inakosť ako niečo zlé, ale ako niečo hodnotné, čo ich môže obohatiť, aby sa mohli vzájomne ťahať, povzbudzovať a obohacovať,“ vraví úspešná športovkyňa.

Myšlienku spolupatričnosti s ňou zdieľa aj jej navádzačka Natália Šubrtová. „Teším sa z toho, že naše úspechy rezonujú pozitívne a že možno aj tou našou športovou troškou sme sa priblížili opäť o niečo bližšie k plnohodnotnému vnímaniu ľudí žijúcich s akýmkoľvek druhom postihnutia. Myslím si, že v prenesenom význame aj my zosobňujeme význam inklúzie a dôležitosť spájania, pre niekoho na prvý pohľad dvoch úplne odlišných, „svetov“ zdravých a zdravotne postihnutých, ktoré vo finále prináša veľké úspechy. Prajem si, aby sme žili v modernej krajine 21. storočia, kde téma inklúzie a prirodzenej akceptácie rôznorodosti v spoločnosti rámcovo nie je iba abstraktným pojmom, ale praktizujúcou realitou, a to prierezovo na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach života. Obzvlášť v prípade detí a ich vzdelávania, ktoré má tak kľúčový význam na formovanie ďalších generácií a hodnotové nastavenie celej spoločnosti. Veď práve rozmanitosť a individuálna jedinečnosť sú hybnými silami pokroku a inovácií v krajine,“ hovorí.

 „Tohtoročný, jubilejný úder na gong bol vďaka dvojici úžasných inšpiratívnych športovkýň zosobnením myšlienky inklúzie a veríme, že zarezonoval nielen samotný gong, ale aj táto pálčivá téma, a to nielen v sále historickej budovy Slovenského národného divadla. Ďakujeme Henriete aj Natálii, že sa podujali symbolicky zahájiť tento výnimočný ročník dobročinného Plesu v opere, aj za podporu jeho charitatívneho zámeru,“ povedala Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.