Predplatné

Časopis Harmonia hľadá krásu vo vnútri. V nás.

Je určený pre všetky ženy (aj mužov), ktorí už vedia čo chcú a kam v živote smerujú a baví ich objavovať nové inšpirácie. Ale aj pre tých, ktorí sa rozhodli nastúpiť na cestu transformácie a upratať si svoj život.
V móde už majú svoj vlastný štýl avšak radi sa nechajú unášať novými trendmi. Sledujú kozmetické vychytávky a radi si doprajú zaslúžený oddych vo wellness či kúpeľoch. Vedia si vychutnávať svoj život plnými dúškami, majú dostatok sebavedomia na to, aby čerpali informácie od múdrych a krásnych ľudí, s ktorými rozhovory im časopis Harmonia prináša. Nestoja na mieste, motivuje ich samotný život, každé ráno a s ním nový deň a sú v súlade s prácou a rodinou. Hľadajú nové trendy v oblasti zdravej výživy a tiež informácie o pokrokoch v klasickej aj alternatívnej medicíne.
Nič nie je čierno biele a ich pohľad na svet je rozmanitý. Tak ako aj časopis Harmonia.
Len krása, ktorá ide z vnútra je skutočná.

Možnosti predplatného (povinné)

Osoba (povinné)

Platca:

Firma

Titul

Vaše meno (povinné)

Vaše priezvisko (povinné)

Ulica (povinné)

PSČ (povinné)

Obec(povinné)

Telefón (povinné)

Váš email (povinné)

IČO

DIČ

IČ DPH

Číslo účtu

Odberateľ: (vyplňte iba v prípade, ak sa nezhoduje s adresou platcu)

Firma

Titul

Meno

Priezvisko

Ulica

PSČ

Obec

Ponuka platí pre SR. Vyplnením objednávky a úhradou predplatného dávate súhlas na zaradenie vašich osobných údajov do databázy predplatiteľov spoločnosti MEDIA/JUVEN, spol. s r.o., a ich spracovanie v zmysle zákona číslo 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov.

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK97 0200 0000 0023 5796 6157

Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.Box 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

Ďalšie možnosti objednania:

  • SMS: na pol roka za cenu 5,80 € alebo na rok za cenu 11,60 €. Pošlite SMS na číslo 8877 v tvare: HARMONIA (medzera) POLROK (medzera) ADRESA DORUČENIA alebo HARMONIA (medzera) ROK (medzera) ADRESA DORUČENIA. V cene predplatného je zahrnuté aj technické zabezpečenie služby. Cez SMS je možné si objednať len predplatné časopisu Harmonia.
  • Telefonicky na čísle 032/744 06 74
  • Emailom na adresách predplatne@juven.skalebo kovacikova.zuzana@juven.sk
  • Do objednávky uveďte svoje meno a doručovaciu adresu.
Close