Chystáte sa stráviť leto na letných festivaloch – na koncertoch a iných podujatiach? Čo je povinná festivalová výbava? Bez čoho sa človek na letnom festivale nezaobíde?