Dokázali, že majú veľké srdcia a žiadna pomoc im nie je cudzia. Všetci, ktorí sa zišli minulý týždeň vo štvrtok večer v Olympic Casino Košice AUPARK mali len jeden cieľ, či skôr poslanie – pomôcť malému dievčatku menom Ninka.

Stalo sa tak vďaka Glamour Business Club v spolupráci s Olympic Casino Košice, ktorí už po tretíkrát  zorganizovali charitatívnu akciu. Ich misia bola úspešná – pre dievčatko sa vyzbieralo krásnych 1 650 eur. Na pokrovom turnaji dosiahla  vyzbieraná suma 400 eur. Spolu je to teda  2 050 eur. A to stále nie je všetko! Centrum Svetielko z Prešova, kde dievčatko cvičí, jej venovalo liečebný pobyt v hodnote 600 eur.

Ninka Dlugošová  od narodenia  zvádza ťažký boj. Malá slečna  trpí detskou mozgovou obrnou, epilepsiou, strabizmusom, inkontinenciou a tiež zaostáva za svojimi rovesníkmi v psychomotorickom vývine.  Vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí prišli na charitatívnu akciu a  pomohli Ninke a jej rodičom zlepšiť jej ťažký osud. Ešte raz srdečná vďaka!