Inkontinencia nemusí byť trápením

Inkontinencia moču je bežný zdravotný problém, ktorý sa netýka iba starších ľudí. Postihuje ženy i mužov rôzneho veku, spôsobuje problémy a nepríjemné pocity. Aj napriek tomu, nemusíte počas dňa či noci stresovať a môžete žiť život naplno a bez obmedzení. Poradíme vám ako!

Pri inkontinencii ide o samovoľný, vôľou neovplyvniteľný únik moču. Dochádza k nemu pri narušení základných funkcií dolných močových ciest (močového mechúra a močovej trubice). Ich úlohou je udržať moč a ovládať jeho vyprázdňovanie. Existuje mnoho príčin, ktoré inkontinenciu vyvolávajú. Pri liečbe je preto potrebná spolupráca niekoľkých odborníkov – gynekológa, urológa a aj iných.

Tri stupne

Rozlišujeme tri stupne inkontinencie, ktoré sú stanovené na základe priemerného množstva nekontrolovane uniknutého moču v priebehu 4 hodín:
– Ľahký stupeň (do 100 ml)
– Stredný stupeň (od 100 do 200 ml)
– Ťažký stupeň (viac ako 200 ml)
Pri prvom, ľahkom stupni inkontinencie si náklady spojené s nákupom zdravotníckych pomôcok hradí pacient sám. Pri druhom a treťom stupni pacientovi hradí náklady spojené s nákupom pomôcok príslušná poisťovňa. Nárok na príspevok má zákonne každý pacient vo všetkých slovenských poisťovniach, pričom výška príspevku sa medzi poisťovňami nelíši. 

Zorientujte sa v tom, na čo máte zákonný nárok

O stupni inkontinencie informuje pacienta lekár-špecialista, ktorý zároveň vydáva odporúčanie pre predpisujúceho lekára (všeobecný lekár). Na základe presného určenia stupňa inkontinencie a skupiny vhodných produktov je možné kombinovať zdravotnícke pomôcky tak, aby nebola presiahnutá výška príspevku od poisťovne. Zároveň je nutné presne stanoviť fyzickú kondíciu pacienta – je pacient mobilný, pohybuje sa s pomocou alebo je imobilný (pripútaný na lôžko)? Aj tento faktor ovplyvňuje výber správnych zdravotníckych pomôcok.

Úhrnný finančný limit pre druhý (stredný) stupeň inkontinencie je 14,77 €, pre tretí (ťažký) stupeň inkontinencie je to 51,94 €. 

Dôležité: Vhodnou kombináciou zdravotníckych pomôcok, ktoré sú kvalitné a zároveň finančné dostupné viete využívať príspevok poisťovne naplno a pritom si zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotníckych pomôcok bez ďalšieho dokupovania. V uvedenej tabuľke si môžete pozrieť konkrétny príklad toho, ako získať väčší počet kusov pomôcok hoci aj tej istej značky pri zvolení kombinácie rôznych zdravotníckych pomôcok namiesto jedného druhu tak, aby ste neprekročili finančný limit príspevku od poisťovne a nemuseli hľadať lacnejšiu alternatívu na úkor kvality:

Inkontinenčné pomôcky sú k dispozícii v lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych potrieb. V prípade, že máte odporúčanie odborníka a predpísané množstvo pomôcok je v súlade s finančným limitom, potom nedoplácate nič. V prípade, že potrebujete pomôcok viac, než koľko je možné získať v rámci finančného limitu, zaplatíte iba alikvotnú čiastku, ktorá prekračuje hradený mesačný limit. Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu, na každý druh pomôcky však musí byť vypísaný samostatný poukaz.

Novinka: Podľa legislatívnej úpravy môžu odborné sestry predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Zatiaľ to sú: podložky pod chorých, plienky, obväzy, roztoky na výplachy rán či niektoré vložky na inkontinenciu alebo urinálne vrecká. Sestry chcú, aby postupne mohli predpisovať čoraz viac pomôcok.