K 19. storočiu patrilo uhlie, to 20. rope a zemnému plynu, začiatok nového milénia potom obnoviteľným zdrojom energie. Ľudstvo pochopilo, že aj keď mu fosílne palivá dobre poslúžili v obrovskom rozmachu na poli priemyslu, dopravy a pod., Je dobré sa s nimi (radšej) rýchlo rozlúčiť.

Fosílne palivá majú iba obmedzené zásoby, ktorých veľkosť sa výrazne líši región od regiónu a nadvláda nad zásobami uhlia, ropy, zemného plynu a pod. ktoré boli zámienkou mnohých vojnových konfliktov. Kto dnes točí pomyselnými kohútikmi plynovodov, ropovodov a pod., otáča ekonomikou celého sveta a všetkými jeho časťami, aj rodinným rozpočtom vašej domácnosti. Aj najmladší čitatelia tohto príspevku si iste pamätajú zimy 2006, 2009 či 2014, keď Rusko obmedzilo dodávky zemného plynu do Európy. Z učebníc dejepisu a ekonómie potom poznáme pojmy ako Ropný šok a Druhý ropný šok, kedy svoje „ramená“ pre zmenu ukazovali krajiny vyvážajúce ropu.

Aj preto sa dnes vyspelé ekonomiky vracajú k energiám, ktoré majú výhody v podobe neobmedzených zásob, nízke ceny a spoľahlivosti. Reč je o energii zo slnka, vetra, geotermálnej energii. Vďaka týmto výhodám, dodávky elektrickej energie či tepla môžu byť decentralizované, zbavené závislosti od dovozu z nestabilných regiónov a zbavené negatívneho dopadu na životné prostredie.

Predchádzajúci odsek sa aj vás týka oveľa viac než sa na prvý pohľad zdá. Aj vy totiž môžete začať využívať čistú a lacnú energiu s minimálnou závislosťou na aktuálnych zásobách či zmene cien paliva. Túto možnosť vám dávajú tepelné čerpadlá, ktoré vedia získavať energiu z niekoľkých vyššie uvedených zdrojov, tj. geotermálneho tepla, vzduchu. Aby ste si mohli zaobstarať tepelné čerpadlo a získavať z neho energiu, nemusíte disponovať veľkým pozemkom vo vhodnej lokalite, napr. tepelné čerpadlo IVT AIR-X vám zaberie len 0,4 m2! Tento zdroj, ktorý je zároveň najpredávanejším tepelným čerpadlom v Slovenskej republike, Vám zabezpečí dostatok tepla a teplej vody aj pri veľmi nízkych teplotách. V prípade, že disponujete voľným pozemkom, môžete siahnuť po tepelných čerpadlách zem/voda a využívať geotermálne teplo. Tento typ čerpadiel je dnes bežne používaný dokonca aj pre vykurovanie celých bytových domov či mestských štvrtí!

Skúsenosti so západnej Európy, ktorá si už spálila prsty o pomyselné kachle na uhlie, sa zároveň spamätáva s omámenia zemným plynom a prievanu, ktorý v štátnych rozpočtoch jednotlivých krajinách spôsobila energia z veterných elektrární, ukazujú, že tepelné čerpadlá majú veľmi vysokú šancu na úspech. Napríklad Viedeň chce v prospech tepelných čerpadiel ďalej zvyšovať podiel diaľkovo dodávaného tepla generovaného z obnoviteľných zdrojov, v Nemecku už dnes nájdete tepelné čerpadlá dokonca aj ako zdroj tepla v supermarketoch. V Dánsku, Fínsku a ďalších severských krajinách už dnes čerpadlá spoľahlivo vykurujú celé mestské štvrte. To všetko bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky, nutnosť masívneho financovania zo štátneho rozpočtu a pod.

Replikujte overené skúsenosti zo Západu, začnite aj vy využívať energiu, ktorá tu s nami bola odjakživa a je jej všade veľa. Kontaktujte ešte dnes konzultanta spoločnosti IVT Čerpadlá s žiadosťou o nezáväznú kalkuláciu a určenie výhod použitia tepelného čerpadla vo vašom prípade. Čím skôr dáte zbohom teplu z fosílnych palív, tým skôr budete môcť pustiť za hlavu starosti s ich skladovaním, rastom cien a pod.