Koho snom by nebolo mať vlastný dom a záhradu s bazénom, ktorý poteší celú rodinu a dopraje relax v pohodlí domova. No predtým, než sa rozhodnete bazén stavať, uľahčíme vám to niekoľkými základnými informáciami.

Rozhodujúca je veľkosť pozemku a správne umiestnenie bazéna. Pre bazén treba vybrať miesto pokryté čo najviac slnečnými lúčmi. Tvar a parametre bazéna by sa mali prispôsobiť architektúre domu a možnostiam, ktoré veľkosť pozemku umožňuje. Nie je na škodu voliť na základe týchto kritérií:

1/ Správny pomer medzi veľkosťou bazéna a zostatkom relaxačnej plochy po výstavbe bazéna.

2/ Typ bazéna vyberajte podľa toho, aké sú možnosti prístupových komunikácií pri výstavbe.

3 / Účely využitia – plávanie, relax, rehabilitácia a počet rodinných príslušníkov – dospelých aj detí.

Výstavba bazéna

Pred začatím samotnej výstavby bazéna musíme brať ohľad na terénne charakteristiky pozemku. Bazén by nemal byť uložený pod úrovňou okolitého terénu, aby sa nestal zbernou nádržou zrážkových vôd. Naopak, mal by prevýšiť úroveň terénu aspoň o 5 až 10 cm. Výstavba bazénu sa začína výkopom montážnej jamy pre uloženie telesa bazéna v teréne, s presahom na všetky strany o 15 – 30 cm. Výkop montážnej jamy musí byť o 40 cm hlbší oproti plánovanej hĺbke bazéna. Pri monolitických bazénoch odliatych z betónu sa pod betónovú základovú dosku uloží zhutnený štrkový zásyp v hrúbke 200 mm. Nasleduje 200 mm hrubá železobetónová základová doska, s dvojitým armovaním, s vynechaním otvoru v dne, pre osadenie odtokového elementu pre vypúšťanie bazéna. Pevné spojenie bočných stien so základovou doskou umožní uloženie armovacej ocele v základovej doske a po obvode stien. Na túto armatúru sa následne viažu tzv. debniace tvárnice.

Dôležité súčasti

Počas výstavby bazéna sa do stien uložia základné zabudovacie elementy. Elementy cirkulácie, výtlačné dýzy, musia byť uložené v stenách bazénu tak, aby počas cirkulácie vody cez filtračné zariadenie v bazéne neostali nedostatočne prefiltrované miesta. Tieto takzvané hluché zóny by totiž mohli mať za následok vytváranie rias a zárodkov baktérií, ktoré by permanentne znižovali zdravotnú kvalitu vody. Zároveň s výstavbou bazéna sa buduje aj šachta pre uloženie filtračného zariadenia. Ideálne je, ak sa vytvorí spoločná šachta pre filtračné aj pre proti prúdové zariadenie. Veľmi dôležitou súčasťou je tepelná izolácia bazénu. Teplo vygenerované buď pôsobením slnečných lúčov, ohrievacích plachiet alebo ohrevom cez tepelné čerpadlo, by sme mali udržať v bazéne čo najdlhšiu dobu. Správne zateplený bazén nám znižuje prevádzkové náklady na ohrev a ak ohrev nevyužívame, zvyšuje komfort užívateľa. Tým, že vygenerované teplo sa nestráca cez steny a cez dno bazéna. Pri stavbe nesmieme zabudnúť ani na pochôdznu plochu okolo bazénu. Mala by mať šírku aspoň 600 – 900 mm.

Výstelka bazéna

Po dokončení stavebných úprav prichádza na rad to najdôležitejšie, samotná výstelka bazéna. Z hľadiska životnosti bazéna je ideálnym riešením pre hydroizoláciu ťažká fólia. Pri montáži nie sme limitovaní tvarom samotného bazéna, ani tvarom schodov. Keďže celý proces výstelky sa uskutočňuje na mieste, výstelka sa prispôsobuje danému tvaru alebo požiadavkám objednávateľa. K výhodám ťažkej fólie patrí, že dodávané bazénové fólie majú 1,5 mm hrúbku a vynikajú životnosťou až 20 – 30 rokov. Sú flexibilné – v prípade vzniku prasklín na betónovom telese zabraňujú infiltrácii bazénovej vody s okolitou pôdou. Záruka na samotnú vodotesnosť výsteliek z ťažkej fólie je až 10 rokov. V prípade poruchy netesnosti je oprava jednoduchá a bez potreby zásahov do pevnej konštrukcie telesa bazénu. Možnosti farebných odtieňov  fólií ALKORPLAN 2000, 3000, X treme, ELBE a Soprema pool sú od klasickej modrej, až po rôzne tlačené vzory.

Filtračné zariadenia 

Filtračné zariadenia sú dušou bazéna pri úprave bazénových vôd . Pri pojme filtračné zariadenie musíme rozlišovať dva rôzne aspekty –  mechanická úprava bazénovej vody a chemická úprava bazénovej vody. Pre mechanickú úpravu bazénových vôd, t.j. zbavenia sa mechanických nečistôt z vody, sa najčastejšie  používajú pieskové filtračné zariadenia. Dnes pre zvýšenie účinnosti filtračného systému sa ako filtračné médium aplikuje filtračné sklo rôznych frakcií – Smart, AFM a iné. Základom je adekvátny filtračný systém prispôsobený objemu bazéna a charakteru vyťaženia. Tu rozlišujeme verejné a privátne bazény.

Chemická úprava vody

Po mechanickej úprave vody nesmieme zabudnúť na kvalitné chemické prípravky, ktoré zaručujú zdravotnú neškodnosť bazénovej vody. Chemické prípravky môžeme aplikovať buď jednoduchými mechanickými dávkovacími zariadeniami alebo pomocou poloautomatických dávkovacích zariadení. Pri požiadavke vyššieho štandardu sa do filtračného systému aplikujú automatické dávkovacie zariadenia s nepretržitou analýzou a vyhodnocovaním kvality bazénovej vody. Podľa nameraných hodnôt zariadenie automaticky dávkuje potrebný prostriedok a tým upravuje kvalitu bazénovej vody. Chemická úprava bazénových vôd sa neobmedzuje len na klasickú chlórovú úpravu. Aktívny kyslík, ozón, bróm sú už známe a používané aj na našom trhu. Čoraz častejšie sa aplikujú aj zariadenia na generovanie chlóru z morskej soli. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov dezinfekcie. Rozpustením morskej soli vo vode a montážou titánovej elektródy do potrubného rozvodu sa zabezpečí stála dezinfekcia.

Ohrev bazénovej vody

Náš trh ponúka širokú škálu možností ohrevu bazénových vôd. Všetkým prajem, aby slniečko hrialo celé leto, ale túžby sa nie vždy plnia, a vtedy je lepšie mať v zálohe adekvátne riešenie. Izotermické ohrievacie plachty sú efektívnou voľbou bez ďalších dodatočných nákladov. Izotermické plachty ohrievajú vodu efektívnym využitím slnečných lúčov. Bazénové prekrytia ohrievajú bazénovú vodu pôsobením skleníkového efektu. Pri interiérových bazénoch zabezpečí celoročnú prevádzku kombinácia plynového kotla so solárnym systémom. Kombinácia tepelného čerpadla a solárneho systému, alebo tepelného čerpadla a plynového ohrevu, sú vyslovene ekonomicky výhodnou voľbou pri celoročnej prevádzke. Pri využití kombinácie bazénového prekrytia a tepelného čerpadla si sezónu v bazéne môžeme predĺžiť až do konca jesene. Je to jedna z najvýhodnejších kombinácií pri ohreve exteriérových bazénov.  www.pooltech.sk