Nedávny škandál ohľadom vajec s obsahom nedovolenej chemickej látky, ktoré sa nachádzali v Holandsku, Nemecku a Poľsku, by sa nemal vyskytovať na pultoch slovenských predajní. Napriek tomu aj ministerka poľnohospodárstva odporúča slovenským spotrebiteľom kupovať len naše – slovenské vajcia.

Ako ich spoznáte?

 Smerodajným označením je kód vyrazený na obale alebo na škrupine vajíčok. Pozostáva z:

čísla podľa spôsobu chovu:
0 = ekologická poľnohospodárska výroba
1 = chov vo voľnom výbehu
2 = chov v kurníku na podstielke
3 = chov v klietkach

kódu krajiny chovateľa (SK, PL, CZ, AT, HU, DE…),

identifikačného čísla podniku, ktoré si určuje každý štát podľa vlastných pravidiel. V prípade slovenských chovateľov ide o kód okresu a poradové číslo prevádzkarne.