Ako sa dá v dnešnej dobe liečiť škúlenie

Škúlenie nie je iba estetická chyba. S utekajúcim okom sa musí vyrovnať aj samotný mozog. Ako strabizmus liečiť a prečo vlastne vzniká? Dá sa odstrániť operačne alebo je pacient odkázaný iba na okuliare či cvičenie? Riešením by mohli byť nastaviteľné stehy.

Jedným z najčastejších problémov očí je škúlenie – strabizmus. Za normálnych okolností, ak sú oči v poriadku, pri priamom pohľade do diaľky sú v rovnobežnom postavení. Akákoľvek odchýlka, ktorá sa na očiach zjaví, je považovaná za škúlenie.

Rovnobežné postavenie a pohyblivosť akýmkoľvek smerom zabezpečujú vonkajšie očné svaly. Ak niektorý z týchto svalov nefunguje správne, oko začína zabiehať tam, kam by nemalo. Tento stav ovplyvňuje aj mozog. Mozog sa musí vyrovnať s dvojitým videním, a preto obraz zabiehajúceho oka potláča, vzniká tupozrakosť. Príčinou vzniku strabizmu je prítomnosť refrakčnej chyby – krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus, alebo iné očné ochorenia, napríklad choroba sietnice či šošovky. Tiež sa sem radia poruchy okohybných svalov, ich nehybnosť, ale aj úrazy oka.

Choroba najmä malých detí

Škúlenie sa najčastejšie objavuje u malých detí. Občasné zabiehanie očí sa prejavuje hneď po narodení, niekedy pretrváva až do šiesteho mesiaca. Môže však byť fyziologické, keďže v tomto veku ešte nefunguje spolupráca očí, tá sa vyvíja po šiestom mesiaci života. Dieťa dosiahne stupeň videnia dospelého človeka až v piatom roku. Strabizmus sa objavuje u každého 30. dieťaťa. Častý je najmä u predčasne narodených detí.

Medzi najčastejšie príznaky strabizmu patrí:

  • zabiehanie jedného oka alebo oboch očí,
  • nezvyčajná poloha hlavy,
  • pootočená hlava pri pozeraní televízie či práci s počítačom u starších detí, 
  • svetloplachosť,
  • nápadne veľké oči,
  • narážanie do predmetov,
  • nechuť do čítania.

Škúlenie rozlišujeme podľa toho, kam oko zabieha. Konvergentný strabizmus je, keď očko zabieha dovnútra, divergentný strabizmus sa prejavuje tým, že oko zabieha von, pri vertikálnom strabizme sa oko odchyľuje nahor alebo nadol.

Liečba strabizmu na dvakrát

Ak sa rozhodnete pre liečbu strabizmu, ideálne je sa zveriť do rúk odborníkom a ak je možnosť navštíviť detskú očnú ambulanciu. Tam vás už špecialisti, detský očný lekári poinformujú o dostupných metódach liečby. Okrem konzervatívneho spôsobu korigovania okuliarmi, cvičením a zakrývaním zdravého oka existuje aj operácia. Pri liečbe s okuliarmi je prvotným cieľom upevniť pohyblivosť svalu postihnutého oka a zabrániť jeho lenivosti. Ak oko trpí aj dioptrickou chybou, je nutné okuliare nosiť natrvalo. Ako sme vyššie spomínali, tupozrakosť je najčastejším dôsledkom škúlenia, a preto v rámci konzervatívnej liečby je nutné okulzorom, teda zakrývaním zdravého oka, poškodené oko trénovať. Čím viac totiž zabiehajúce oko trénujete, tým je väčší predpoklad nápravy.

Ak prvá metóda nezaberie, na rade je chirurgické riešenie. Operujú sa okohybné svaly tak, aby výsledkom bolo vyrovnané postavenie očí. Dieťa je pri tejto operácii v celkovej anestézii, hoci samotná operácia netrvá dlho. Odpreparuje sa spojovka, lekár nájde okohybný sval (alebo viacero svalov) a upravuje sa jeho dĺžka. Oko je síce po operácii červené, opuchnuté, avšak esteticky aj po lekárskej stránke v poriadku. Týždeň až desať dní po operácii sa aplikujú do oka antibiotiká s kortikoidmi. Na operáciu je vhodný vek okolo 18. roku života, pretože vtedy je isté, že postavenie oka sa meniť už nebude. Operáciou sa liečba strabizmu nekončí. Ak je to nutné, pokračuje sa špeciálnymi cvičeniami a upevnením binokulárneho videnia. Operácia však nerieši tupozrakosť, iba zlepšuje podmienky na jej liečbu.

Škúlenie nie je iba problém detí

Vyskytnúť sa môže aj u dospelých a hovorí sa mu paralytický strabizmus s obmedzenou pohyblivosťou očí. Príčinou sú úrazy, nádor mozgu, cievne príhody, cukrovka či ochorenie štítnej žľazy. Obťažujúce je dvojité videnie, ktoré nie je príjemné a viac dospelého obmedzuje vo fungovaní, športovaní či šoférovaní. Pri operačnom zákroku sa využívajú nastaviteľné stehy, ktorými sa dá dosiahnuť dobrý efekt.

Zdravotné poisťovne považujú operáciu škúlenia za kozmetický zákrok, a preto ju dospelému pacientovi nehradia. Pri predoperačnom vyšetrovaní dochádza k meraniu odchýlky oka, pričom sa určí, o koľko je potrebné oko posunúť na správnu pozíciu. Ide o pevný posun svalov, hoci pred operáciou skôr teoretický, preto je nutné počítať s miernymi odchýlkami. Ak sa pri operácii používa nastaviteľný steh, môže sa po operácii povoliť alebo pritiahnuť, a tým meniť úpon svalu a postavenie oka. Ihneď po prebudení sa oko pacienta kontroluje. Ak je všetko v poriadku, operácia sa pre pacienta končí. V opačnom prípade sa pacient vracia na operačnú sálu a úpravou stehu a svalu do definitívneho postavenia sa dá oko do poriadku.