Aby boli nohy krásne a zdravé

Chronické žilové ochorenie, patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia v civilizovaných krajinách, na ktoré trpí 40 – 60 percent žien a 15 – 30 percent mužov.

S názorom, že čo je zdravé, to je krásne, sa stotožňujú mnohí, ale nie všetci svojmu zdraviu venujú prvoradú pozornosť.

„Bolesti v nohách, opuchy, pocit ťažkých, nepokojných, unavených nôh, napätie, nočné kŕče, tzv. mravčenie v nohách. To všetko ľudia často považujú za nepríjemný, ale normálny a bežný stav – následok celodennej únavy, náročnej práce alebo nevhodného denného režimu,“ hovorí všeobecná lekárka MUDr. Diana Ganajová.

Nepodceňujte príznaky

Tieto príznaky väčšina ľudí podceňuje a nevenuje im pozornosť. Pod kožou, v žilách zatiaľ môžu vznikať zmeny, ktoré spočiatku nevidíme, ale pri dlhodobom prehliadaní sa prejavia aj navonok. Metličky, kŕčové žily, opuchy, farebné zmeny kože, sú už viditeľným objektívnym znakom chorobného stavu žilového systému. Chronické žilové ochorenie, patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia v civilizovaných krajinách, na ktoré trpí 40 – 60 percent žien a 15 – 30 percent mužov. Prvotnou príčinou je oslabenie a strata pružnosti žilovej steny a následné rozšírenie žily. To spôsobuje hromadenie krvi v povrchovom alebo hlbokom žilovom systéme dolných končatín, kde vzniká vysoký krvný tlak v žilách i malých cievach. Zhoršuje sa okysličenie cievnej steny, čo spôsobuje poškodenie cievnej výstelky a poruchy jej funkcií.

Vnímajte tiché volanie o pomoc

„Najpodstatnejšie je včas zachytiť varovné signály našich nôh – vnímať ich, tiché volanie o pomoc, teda nepodceňovať prvotné subjektívne ťažkosti a zájsť s nimi za svojím všeobecným lekárom. Alebo ho upozorniť na problém pri akejkoľvek návšteve ambulancie, či pri preventívnej prehliadke. Dáte tak lekárovi šancu včas diagnostikovať ochorenie, začať ho správne a komplexne liečiť a spomaliť vývoj chronického žilového ochorenia do závažnejších štádií. Čím skôr začneme pacienta adekvátne liečiť, tým je vyššia šanca udržať toto ochorenie v relatívne stabilizovanom stave a úplne predísť komplikáciám,“ apeluje MUDr. Ganajová.

Žily majú rady pohyb

Pri vzniku chronického žilového ochorenia zohrávajú úlohu viaceré rizikové faktory. Dedičná predispozícia, vek, hormonálne zmeny u žien – menštruácia, gravidita, menopauza, sa nedajú ovplyvniť. Naopak, rizikové faktory súvisiace so spôsobom života, akými sú nedostatok pohybu, nadváha a obezita, dlhodobé sedenie, typ povolania, sa ovplyvniť dajú. Spolu s liečbou, ktorú pacientovi nasadí všeobecný lekár, sa snaha sústreďuje aj na ovplyvnenie týchto rizikových faktorov. „Žily majú rady pohyb, preto okrem redukcie hmotnosti, odporúčame pravidelný a vhodný šport. Je ním bicyklovanie, plávanie, turistika, beh alebo rýchla chôdza. Naopak, niektoré druhy športu ako posilňovanie alebo zdvíhanie ťažkých záťaží pri nesprávnej technike, môžu poškodiť citlivý chlopňový aparát v žilách. Pre pacientov s chronickým žilovým ochorením, nie sú najvhodnejšie. Problémy môžu mať aj ľudia počas dlhého letu lietadlom. Aj keď je to všeobecne známy fakt, ľudia ho ignorujú a nezriedka prekazí radosť z očakávanej dovolenky žilová trombóza alebo zápal žily. Existujú však špeciálne cviky, ktoré u rizikových pacientov spolu s kompresívnymi pančuchami a venofarmakami, pomáhajú predchádzať možným komplikáciám. A, samozrejme, vo všeobecnosti je potrebné obmedziť dlhé státie a sedenie,“ radí MUDr. Ganajová.

Cievna chirurgia

V prípade ďalšej diagnostiky a liečby všeobecný lekár usmerní pacienta a odporučí ho k cievnemu chirurgovi, ktorý sa zaoberá liečbou kŕčových žíl. Počiatočné štádiá úspešne zvládame venofarmakami, pri pokročilejších štádiách, môže byť potrebná miniinvazívna chirurgická liečba alebo klasická chirurgická liečba. Renomovaný odborník z NÚSCH v Bratislave, cievny chirurg MUDr. František Žernovický tvrdí, že moderná cievna chirurgia ponúka účinné a esteticky prijateľné neinvazívne metódy. „V roku 2018 disponujeme technikami, o ktorých sa nám pred niekoľkými rokmi ani nesnívalo. Ak by sa však ochorenie zachytilo včas, medikamentovou liečbou, dá sa chirurgický zákrok u mnohých oddialiť. Celoročná medikamentová terapia tiež dokáže zmierniť progres ochorenia,“ hovorí MUDr. F. Žernovický.

Tridsiatnici, tridsiatničky, zbystrite pozornosť

Netreba podľahnúť predstave, že chronické žilové ochorenie je záležitosť staršej vekovej kategórie. Nie je vôbec zriedkavosťou u tridsaťročných alebo aj mladších. „Tým, že moderná miniinvazívna chirurgia výrazne zlepšila estetický výsledok operácií, zvyšuje sa záujem mladších pacientok, ale aj pacientov. Takmer polovica našich pacientov sú ženy medzi 30. a 40. rokom života,“ dodáva MUDr. F Žernovický. Metličky považujú len za chybu krásy a občasnú ťažobu v nohách, hodnotia ako únavu. Mnohokrát sú však pri vyšetrení prekvapení stupňom závažnosti ochorenia. Všeobecní lekári sa stretávajú so študentmi, účtovníčkami, čašníkmi, bankovými úradníčkami, mladými manažérkami, ktoré trápia boľavé nohy. Práve u mladších ročníkov je šanca na včasné zachytenie ochorenia. Len netreba príznaky ignorovať.

Čo je chronické žilové ochorenie (CHŽO)?

Chronickým žilovým ochorením sa označujú rôznorodé chorobné stavy žilového systému dolných končatín s chronickým priebehom, ktorých pôvodnou príčinou je poškodenie žilovej steny. Prvými prejavmi bývajú najčastejšie bolesti, pocit ťažkých nôh, únava, napätie v nohách, nočné kŕče a opuchy. Chronické žilové ochorenie je zápalová, postupne sa rozvíjajúca choroba.

Aké sú prvé prejavy CHŽO?

Prvé štádium CHŽO môže byť bez vonkajších príznakov, prípadne sa na nohách môžu objaviť fialovomodré drobné žilky či pavučinovité výraznejšie podkožné žilky. Viditeľné znaky nemusia zodpovedať stavu hlbokých žíl. Sú pacienti, ktorí majú len mierne symptómy v podobe opuchov nôh či bolestí, ale majú už vážne postihnutý žilový systém. Naopak, pacienti s viditeľnými veľkými varixami nemusia mať žiadne ťažkosti. Pacient by mal preto navštíviť lekára – všeobecného lekára pre dospelých už pri prvých príznakoch ochorenia.

Ako sa rozvíja CHŽO?

Spočiatku môže človek pociťovať len „ťažké nohy“, tlak v nohách, svrbenie, pálenie, nutnosť vykladať si nohy na stôl. Príznaky sa zhoršujú v priebehu dňa, v letných mesiacoch, pri dlhom státí, či cestovaní. Neskôr sa pridružuje opuch, ukážu sa kŕčové žily – varixy. Podľa štúdií až polovici neliečených pacientov s dokázaným obráteným tokom krvi – refluxom v hlbokých alebo povrchových žilách prejdú metličkové varixy – teleangiektázie do štádia opuchov počas piatich rokov. V priebehu ďalších piatich rokov sa až u 59 percent neliečených pacientov vyvinie vred predkolenia!

Súvisí vek a pohlavie so symptómami CHŽO?

V populácii mužov do 35 rokov má symptómy približne 11 percent z nich, v prípade žien 20 percent. Po päťdesiatke je to až polovica pacientov a vo vekovej kategórii nad 70 rokov až 75 percent populácie. S postupujúcim vekom súvisí aj prehlbovanie symptómov, nemusí to však byť pravidlom.