velka noc

Tradičné kresťanské sviatky Veľkej noci majú pôvod v židovskom Pesach, a sú tiež spojené s pohanskými rituálmi vítania jari a zabezpečenia úrody.

Veľká noc je pre kresťanov oslavou vzkriesenia Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Ide o pohyblivý sviatok, ktorému každý rok prislúcha iný dátum. Oslavuje sa vždy prvú nedeľu po prvom splne mesiaca od jarnej rovnodennosti. Termín preto môže padnúť na obdobie od druhej polovice marca až do konca apríla. Tento rok si Veľkú noc pripomenieme od Veľkého piatku 30.3. do Veľkonočného pondelka 2.4.

Sviatok jari, ako sa tiež Veľká noc nazýva, je vždy spojený s ozdobovaním príbytkov a je sprevádzaný niekoľkými symbolmi. K najvýznamnejším patria baranček ako symbol nevinnosti a boja so zlom, korbáč, ktorým sa bijú na veľkonočný pondelok dievčatá, aby boli zdravé, plodné a šťastné. V kresťanskej metodike je to aj pripomenutie bičovania Ježiša Krista.

Viete si ale predstaviť Veľkú noc bez vajíčok ako symbolu nového života? Vajce reprezentuje zárodok, životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť a vďaka škrupine aj pocit bezpečia. Už od útleho detstva maľujeme spolu s deťmi vajíčka rôznymi farbami, pričom každá symbolizuje niečo iné.
Červená lásku, zelená prírodu a žltá slnko. Všetky tieto pozitívne emócie však môže narušiť uvedomenie, že konzumujeme vajcia z veľkokapacitných klietkových chovov. Tie sú k nám dovážané najmä zo zahraničia.