Chodíte so zamestnania, ale práca vás nebaví? Máte doma tínedžera a ten sa nevie rozhodnúť, čo ďalej so svojim životom? Pre plnohodnotný a naplnený život musíme robiť to, čo nás baví a zároveň to prinesie aj úžitok iným ľuďom. Baví vás viac vecí a neviete, ktorá je tá správna? Ako ju rozvíjať a urobiť z nej biznis?

Poradí vám Zuzana Palková, talentová koučka.

Zuzka, ty si talentový kouč. Čo to presne znamená?
Pomáham ľuďom uvedomovať si a využívať ich vlastný potenciál k tomu, aby si plnili svoje ciele. V tom im často bránia rôzne obavy, ktoré zaháňame tým, že počas rozhovorov zameriavame pozornosť na to, čo je pre nich užitočné. Ich víziu, motiváciu, predošlé úspechy, talenty, schopnosti a silné stránky, ktoré im môžu pomôcť. Ak človek vie, že vlastní takýto poklad, má väčšiu sebadôveru, ľahšie sa rozhoduje a robí zmeny s ľahkosťou. Stretávam sa však s tým, že mnohí ľudia svoje talenty nepoznajú, cítia sa priemerní a nevedia, na čo sa majú zamerať. Vtedy im pomáham preskúmať vlastné životné udalosti a postoje, pozrieť sa na nich inak než doteraz a nájsť v nich stopy ich prirodzených talentov. O ne sa môžu oprieť, keď hľadajú vhodné povolanie, obyčajnú radosť, či samých seba.

Je veľa ľudi, ktorí robia niečo, čo ich nebaví, ale majú strach začať robiť to, čo ich baví. Majú nízke sebavedomie, čo je tak príznačné pre mnohých Slovákov a tak možno nikdy neprekročia svoj tieň a strach. Čo by si im odporučila?
Kedysi bolo u nás zaužívané, že je dobré vsadiť na istotu, nájsť si poriadne zamestnanie a vydržať v ňom aspoň 30 rokov. Zvykli sme si zotrvávať v komfortnej zóne. Tá sa však človeku postupne stáva primalou, lebo je v jeho prirodzenosti napredovať. Keď máme naplnené základné potreby, máme čo jesť a kde bývať, začíname túžiť po vyšších cieľoch, medzi ktoré patrí aj pocit uznania alebo snaha nájsť povolanie, ktoré by nás naplňalo. Výstup zo známeho a bezpečného prostredia je vždy spojený s neistotou. Preto je dobré vnímať vlastný strach ako bežnú súčasť svojej cesty a nerobiť z neho väčšieho pána, než v skutočnosti je. Pomáha tiež, ak svoje obavy konkrétne pomenujeme a zamyslíme sa nad tým, ako ich môžeme zmierniť. Nestačí hovoriť, že máme strach zmeniť prácu, lebo to nás nikam neposunie. Namiesto toho sa zamyslime nad skutočnými obavami a vypíšme si ich na papier. Napríklad: – nemám dostatok skúsenosti – neovládam cudzí jazyk – neviem, či ma to bude naozaj baviť – neviem, v čom som dobrá – mám strach, že v novom povolaní nebudem taká sebaistá ako v súčasnom – neviem sa na trhu predať tak, ako to vedia iní… Náš vnútorný kritik je veľmi kreatívny a nadiktuje nám toho naozaj veľa. Ku každej obave si napíšme, ako ju môžeme zmierniť. Napríklad vzdelávaním, postupným naberaním nových skúsenosti, komunikovaním s ľuďmi, požiadaním o pomoc a prácou na sebe. Dôležité je, aby sme o tom len nepremýšľali, ale sa do uvedených aktivít fyzicky pustili. Každým aktívnym krokom budú naše strachy menšie. K ich zvládnutiu výrazne pomáha aj uvedomovanie si svojich doterajších úspechov, poznanie prirodzených talentov aj schopností, ktoré sme počas života nadobudli. Musíme si byť vedomí toho, čo máme a čo nám môže poslúžiť.

Sú aj ľudia, ktorí majú viac talentov. Ako urciť, ktorý je ten správny a v ktorom môžem napredovať?
Talenty sú naše prirodzené vlastnosti, ktoré sú výraznejšie než iné. Máme ich viac a bežne ich používame, aj keď si to niekedy ani neuvedomujeme. Základom pri sebaspoznávaní je naučiť sa vnímať vlastnú osobnosť s láskavou zvedavosťou a pomenovať, čo sme zistili. Svoju pozornosť je dobré zamerať na tie talenty, ktoré dokážeme uplatniť v činnostiach, ktoré robíme s radosťou. Ideálne je, keď ich budeme využívať v oblasti, ktorá nás zaujíma, nebude v rozpore s našimi vnútornými hodnotami a prinesie úžitok aj iným ľuďom.

Ako pracuješ s ľuďmi? Individuálne alebo v skupine?
S klientmi pracujem individuálne aj v skupinách. Každá z týchto foriem má svoje špecifiká. Skupinové kurzy na spoznávanie talentov sú pre ľudí inšpiratívne nielen vďaka cvičeniam, ktoré spolu robíme, ale aj tým, že počujú rozprávať ostatných účastníkov. Takto sami zisťujú, akí sme my ľudia v niečom rovnakí a v niečom inom zase odlišní. So svojimi obavami aj túžbami sa potom necítia zvláštne či osamelo. A podporné mastermind skupiny, ktoré vediem, sú zamerané na zvýšenie produktivity ich členov. Každá z členiek pracuje na vlastnom cieli, ale navzájom si radia, dávajú si spätnú väzbu, kontrolujú sa v plnení čiastkových úloh a ťahajú sa vpred za svojimi snami. Individuálne koučovacie rozhovory fungujú tak, že si klient stanoví tému, v ktorej sa chce posunúť a podľa toho zvolíme predbežný počet stretnutí. Najčastejšie hľadajú svoje talenty, chcú pracovať na lepšej sebadôvere, budovať si určitú zručnosť, ktorú potrebujú pre úspech v práci, hľadajú vlastnú autentickosť alebo chcú skrotiť svojho vnútorného kritika. Ako členka Slovenskej asociácie koučov dodržiavam etický kódex, ktorý ma zaväzuje k mlčanlivosti, preto sa klienti viac otvoria a neboja sa vysloviť svoje myšlienky nahlas. Vďaka tomu im viem ponúknuť otázky alebo iné techniky, ktoré sa na ich situáciu najviac hodia a môžu ich doviesť k riešeniam rýchlejšie.
www.zuzana.palkova.sk

Andrea Hinková – Tarová