Slovensko patrí dlhodobo medzi krajiny, ktoré vykazujú najhoršie výsledky v recyklácii komunálneho odpadu v EÚ, a tiež v ďalších cieľoch triedenia za jednotlivé obalové materiály. Do roku 2020 máme zrecyklovať 50 percent komunálneho odpadu a dosahujeme len 25 percentnú úroveň. 

O rozospievaní ekológie, sme hovorili s autorkou ekologického muzikálu a riaditeľkou spoločnosti Incoma Slovakia, Bohumilou Tauchmannovou.


Projekt Odpad je surovina nie je váš nový projekt, teraz k nemu prichádza muzikál. Čo má tento projekt za cieľ?
Tento projekt má za cieľ vychovávať občanov Slovenska, aby si uvedomovali, že odpad sa dá znovu použiť a zároveň sa tým šetrí životné prostredie, aby sme ho nedevastovali a mohli odovzdať ďalším generáciam. Prvotný impulz bol aj ekonomický, pretože pokiaľ nebudeme plniť záväzky voči jednotlivým komoditám, dostaneme od EÚ pokutu. A tá ide v štáte zo spoločného rozpočtu, a vždy je lepšie dať finančné prostriedky na potrebnejšie veci, ako je školstvo, zdravotníctvo alebo infraštruktúra. A prečo muzikál? Osvedčeným spôsobom je enviromentálne vzdelávanie detí už od predškolského veku, a najúčinnejšou metódou, je ich zapojenie do kreatívneho vzdelávania. A jednou z takýchto foriem je muzikál.

Prečo ste si vybrali práve tému ekológie?

Ten impulz prišiel už dávno od mojej dcéry a to celkovo ukazuje na to, že mladí ľudia sú v niektorých oblastiach, ako je napríkad aj ekológia, uvedomelejší. Pred dvadsiatimi rokmi nám do nového domu, kde sme mali spojenú kuchyňu s obývačkou a jedálňou, priniesla šyri kontajnery s tým, že v nich budeme triediť odpad. Namietla som, že to aj tak pôjde všetko do komunálneho odpadu. Jej odpoveď bola, že to neprekáža, triediť budeme. To bol impulz, prečo som sa zamyslela nad touto témou a začala sa ňou zaoberať. A pretože výchova k hociktorej oblasti a nielen k životnému prostrediu, je intenzívnejšia kreatívnou formou, povedala som si, že vytvorím ekologický muzikál. Kreatívnu formu už mám odskúšanú z našich ciest po Slovensku, kde sme spolu s Katkou Brychtovou učili deti, prečo majú nakupovať slovenské produkty. A jeden z dopadov domáceho nakupovania je aj ekológia. Jedno do druhého zapadá, je to súčasť makroekonomiky a spoločnosti.

Je to mierené len na obyvateľov, alebo aj na obce? Niektoré ešte stále nemajú kontajnery na triedenie odpadu.

Je to jedno z druhým. Partneri, ktorí môžu rozospievať tento muzikál, miminálne na komunikačnej úrovni, môžu byť z úrovne samospráv, podnikateľov, či spoločností, ktoré sa zaoberajú odpadom. Všetci môžu prispieť k tomu, aby sme muzikál v spoločnosti rozospievali.

Už sme hovorili o tom, aký je jeho cieľ, avšak keď pôjdeme do hĺbky, na čo presne chce poukázať? Kde sa bude hrať?
Jeho úlohou je upozorniť na to, že sa treba správať zodpovedne k odpadu a tým pádom aj k prírode. Odpad treba triediť, recyklovať. Jedno dejstvo má sedem vstupov a muzikál je založený na siedmich vzdelávacích songoch, ďalšie apelujú na potrebu recyklácie a tiež na predchádzanie odpadu. Zacitujem z jednej pesničky: Plasty triediš, recykluješ, zodpovedne nakupuješ, nechcel by si viac? Bolo by to také ťažké, nosiť si vodu vo svojej fľaške? Kupuj veci bez obalu, pre dobrý pocit a na chválu. Keď bude k muzikálu napísaná melódia, chcela by som ich ponúknuť slovenským spevákom, aby to nabralo silu a verejnosť to rýchlejšie absorbovala. Bola by som rada, keby bola premiéra na budúcoročnom Ekotop filme a potom by som muzikál rada ponúkla ochotníckym divadlám, ľudovým školám umenia a tiež rôznym školským zoskupeniam.

Celá táto problematika už začala v spoločnosti rezonovať. Aj v obchodoch sa predávajú už len recyklovateľné tašky, plasty sa začnú zálohovať…
Posunulo sa to vpred aj vďaka rôznym aktivitám tretieho sektora, a práve to je spoločenská zodpovednosť. Musíme sa všetci spojiť a posunúť veci dopredu. Toto je aj zmysel muzikálu. Aby sme si uvedomili, ako vieme prispieť k zachovaniu zdravého životného prostredia.

Ako sme na tom z pohľadu ekológie v porovnaní s inými krajinami pokiaľ ide o odpad?
Donedávna sme boli na poslednom mieste, teraz sme už v recyklovaní komunálneho odpadu predbehli Cyprus. V niektorých komoditách nemáme šancu dobehnúť rozvinuté krajiny, a v komoditách sklo, papier, sme na tom celkom dobre. Teraz, keď je nad nami Damoklov meč všetkých sankcií z EÚ, tak sa zobudila aj štátna správa. Veľmi dobre v recyklovaní odpadu, sú na tom z Európy, Nemecko, Škandinávia, a tiež Rakúsko.

Tu sa opäť ukazuje, že bude musieť prejsť generácia, možno dve, kým si uvedomíme, ako je táto téma dôležitá.
Tak ako sa dajú veci pokaziť, je ich možné aj napraviť. Len kazí sa omnoho rýchlejšie. To je nevýhoda toho, keď chceme ísť pozitívnou cestou. Pozitívne je pre mňa to, že som si uvedomila, aké dôležité je neplytvať. Znížila som nákupy, nakoľko veci mám na tri životy, a keď už niečo nakupujem, tak jedine z druhej ruky.

Bohumila Tauchmanová kandiduje na prezidentku Slovenskej republiky.
To, že sa rozhodla kandidovať, úzko súvisí s tým, že si uvedomila, aká je dôležitá spoločenská zodpovednosť. „Moja cesta je od spoločenskej k občianskej zodpovednosti. Keď vidím ako projekty „Kvalita z našich regiónov“, „Pýtajme si slovenské“ , „Na veku záleží“, vedia osloviť spoločnosť a tá mení svoje, či už zvyklostné alebo spotrebiteľské správanie, vidím tiež, že kde sú ciele, ľudia sa pridajú. A vnímam aj to, že ľudia nedôverujú v štát, upadla nám morálka, neriešia sa veci bežných ľudí a legislatíva je nastavená skôr pre vyvolenú menšinu. Ja som človek, ktorého ľudia poznajú skôr ako cez tvár, prostredníctvom mojich projektov. Teraz vychádzam z tieňa, čo je trochu zložité a veľmi striktne financujem kampaň z našich rodinných financií, plus som si požičala peniaze v rozsahu približne tretiny kampane.“

Andrea Hinková – Tarová