pic
pic
3/2016
pic pic pic pic pic pic pic pic
Objednávka predplatného časopisu Harmonia

 

Možnosti predplatného:

HARMONIA – 6 čísiel len za 9,00 €

 


  Predplatné
 

 

Osoba

 
   
  Forma úhrady
 
   
  Platca
Firma
**
Titul
Meno
**
Priezvisko
**
Ulica **
PSČ **
Obec **
Telefón
E-mail
IČO **
DIČ **
IČ DPH
Číslo účtu **
   
  Odberateľ
(vypĺňa sa iba v prípade, ak sa nezhoduje s adresou platcu)
Firma
Titul
Meno
Priezvisko
Ulica
PSČ
Obec
   
   
   
Poznámka
** povinné údaje  
 

Pri platbe bankovým prevodom uhraďte prosím cenu zvoleného predplatného na číslo účtu 2361488856/0200 alebo IBAN:SK89 0200 0000 0023 6148 8856.

 

Ponuka platí pre SR. Vyplnením objednávky a úhradou predplatného dávate súhlas na zaradenie vašich osobných údajov do databázy predplatiteľov spoločnosti MEDIA/JUVEN, spol. s r.o., s. r. o., a ich spracovanie v zmysle zákona číslo 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov.


Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:SK89 0200 0000 0023 6148 8856

Kontakt:
MEDIA/JUVEN, spol. s r.o.
, pobočka: Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
e-mail: predplatne@juven.sk, kovacikova.zuzana@juven.sk tel.: 032/7440 674, 0949/ 61 81 75


reklama
reklama

 

pic pic pic pic pic
pic